بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران محترم سامانه :


سامانه برنامه ریزی و پیشرفت تحصیلی بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تاکید ویژه ای دارد و از دریافت اطلاعات غیر ضرور از کاربران جدا خودداری خواهد نمود

حفظ حریم خصوصی کاربران برای ما بسیار مهم می باشد و همه تلاش خود را در راستای حفاظت از اطلاعات کاربران به کار خواهیم بست

اطلاعاتی که از کاربران دریافت می شود فقط نام و نام خانوادگی می باشد و هیچ اطلاعات هویتی و شخصی دیگری دریافت نخواهد شد

امکان ویرایش اطلاعات شما در سامانه فراهم است.

سامانه پیشرفت تحصیلی اطلاعات دریافتی از کاربران را به هیچ وجه با سایرین به اشتراک نخواهد گذاشت و افشا نخواهد کرد

سامانه پیشرفت تحصیلی این حق را دارد تا در متن این بیانیه تغییر ایجاد نماید که در صورت انجام این کار ، این تغییرات به اطلاعات کاربران محترم خواهد رسید

جهت اطلاع از آخرین تغییرات این بیانیه لطفا قبل از هر ورود به سامانه این بیانیه را مجددا مطالعه نمایید