جدید بهترین اپلیکیشن برنامه ریزی و مدیریت زمان

موفقیت شما با گام نهادن در مسیر موفقیت آغاز می شود

موسسه مسیر موفقیت همواره در تلاش بوده و هست تا موفقیت را به شما هدیه دهد

سامانه برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی مسیر موفقیت شما را هموار خواهند ساخت

طراحی علمی

سامانه برنامه ریزی درسی بر اساس جدیدترین اصول برنامه ریزی درسی طراحی شده است. و حاصل سالها کار تحقیقاتی و علمی می باشد.

طراحی توسط مشاوران برجسته

سامانه برنامه ریزی درسی به همت تعدادی از مشاوران باتجربه و کارکشته و با بررسی چندین کتاب و اپلیکیشن برنامه ریزی طراحی شده است

به روزرسانی مداوم

سامانه برنامه ریزی درسی متناسب با اخرین تغییرات نظام اموزشی و کتب درسی به طور مداوم در حال به روز رسانی است

ویژگی های برجسته اپلیکیشن برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی صحیح و اصولی با اپلیکیشن برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی روزانه، هفتگی و ماهانه

برنامه های روتین روزانه

پیشرفت تدریجی و مداوم با برنامه های روتین روزانه

ارزیابی مداوم برنامه ها

امکان ارزیابی مداوم برنامه ها توسط دانش آموز، ناظر و مشاور

آزمونهای مرحله ای و جامع

امکان شرکت در آزمونهای طبقه بندی شده و درس به درس پس از مطالعه هر درس و بررسی نقاط قوت و ضعف خود

رفاقت و رقابت

سیستم انحصاری امتیاز دهی و نظارت بر عملکرد دوستان و همچنین بازخورد آنها نسبت به عملکرد و برنامه های شما

مشاوره 24 ساعته

امکان ارتباط مداوم با مشاوران تحصیلی باتجربه و کارآمد

تصاویری از اپلیکیشن برنامه ریزی درسی

دانلود اپلیکیشن برنامه ریزی درسی

اپلیکیشن برنامه ریزی درسی را می توانید از استورهای داخلی دانلود و نصب نمایید . همچنین می توانید از نسخه وب این نرم افزار بینظیر نیز استفاده نمایید